Alegeri 2021

Informații privind alegerile de la nivelul școlilor doctorale pot fi găsite AICI.

26 martie 2021

Dans le cadre du séminaire doctoral
« Regards sur la recherche (Outils, concepts et démarches) »
organisé par l’équipe PLIDAM (EA4514),
Héba Lecocq vous invite à la conférence de

Madame Agnès Steuckardt, Professeur des universités à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Titre de la conférence :
« Exploiter les bases de données textuelles pour étudier le changement linguistique »

Date de la conférence :
le vendredi 26 mars 2021, 17h30-19h

Participer à la réunion Zoom
https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/95969272319?pwd=aGh0OWllemdwK0xzeXhqdDE1Q3NCZz09

CIVIS 10 octombrie 2020

În cadrul parteneriatului CIVIS încheiat între Universitățile din Tübingen, București și Atena (https://unibuc.ro/despre-ub/civis/), Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies din cadrul Univ. din Tübingen organizează în anul universitar care începe un curs doctoral online, de 2 semestre, dedicat temei „Belonging – the meaning of a fundamental structure of the human being in the 21st century“. Absolvenților acestui curs (și al unui workshop ce va fi ținut în persoană în iulie 2021 la Tübingen) li se vor acorda și credite ECTS: 6 credite/semestru, respectiv 12 credite/an.
Doctoranzii interesați să participe sunt rugați să acceseze link-ul de mai jos pentru detalii.


https://uni-tuebingen.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/center-for-interdisciplinary-and-intercultural-studies/forschung/fellows/civis/Atentie! Perioada de înscriere se încheie pe 10 octombrie 2020.

Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice 2020

 Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine se organizează anual, la finele lunii noiembrie, și se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți. Pot fi propuse teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale, istoria cărții și a lecturii, teoriile receptării și hermeneutică, critică textuală și editare critică, critică feministă, postmodernitate și postumanism.

În perioada 20-21 noiembrie 2020, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va organiza, online, Sesiunea anuală de comunicări științifice a cadrelor didactice, manifestare ce se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți.

Secțiuni:

Sesiunea va cuprinde două secțiuni principale, una de lingvistică și alta de literatură și studii culturale, iar lucrările propuse se pot înscrie în oricare dintre următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, lexicologie, terminologi, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale, istoria cărții si a lecturii, teoriile receptării și hermeneutică, critică textuală și editare critică, critică feministă, postmodernitate și postumanism etc.

La cele două secțiuni principale se adaugă o serie de ateliere tematice organizate la propunerea colegilor din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și sub coordonarea acestora, după cum urmează:

Civilizație/ Civilizații. Ce predăm? [Prezentare]

(coordonator Lect. Dr. Dragoș Jipa)

Germana din România (Rumäniendeutsch) – între teorie și practică [Prezentare]

(coordonatori Conf. dr. Ioana Hermine Fierbințeanu și Conf. dr. Ileana-Maria Ratcu)

Imaginând frontiere: reprezentări culturale în literatura de călătorie

(coordonator Conf. Dr. Laura Sitaru)

Marcarea diferenţială a complementului direct în învăţarea unei limbi străine [Prezentare]

(coordonatori Prof. dr. Larisa Avram și Conf. dr. Alina Tigău)

Noi provocări în lexicologie, terminologie, traducere și interpretare [Prezentare]

(coordonatori Conf. dr. Daria Protopopescu și Lect. Dr. Mihaela Zamfirescu)Vorbitori invitați:

Conf. dr. Carmen Veronica Borbely (Universitatea Babeș-Bolyai)

Prof. dr. Ioana Crăciun-Fischer (Universitatea din București)

Prof. dr. George Grigore (Universitatea din București)

Prof. dr. Ștefan Oltean (Universitatea Babeș-Bolyai)Repere importante:

Pentru înscrierea la secțiunile principale ale conferinței sau la oricare dintre atelierele de mai sus, cei interesați sunt rugați să trimită până la data de 10.10.2020 o prezentare de maximum 2 pagini[1], care să includă și bibliografia, la adresa conferinței: cercetare@lls.unibuc.ro. (Se va specifica pentru care dintre secțiuni/ateliere se face propunerea).

Calendar:

1.08.2020-10.10.2020: depunerea propunerilor de participare

10.10.2020 – 29.10.2020: evaluarea propunerilor primite

2.11.2020 comunicarea acceptului/respingerii lucrării

20-21.11.2020 sesiunea de comunicăriLucrările vor fi susținute în limbă română cu mențiunea că la secțiunile și atelierele unde vor exista vorbitori invitați și participanți din alte țări se va folosi o limbă de circulație internațională.

O selecție a lucrărilor prezentate în cadrul conferinței va fi publicată în Analele UB – Limbi și Literaturi Străine.[1] 12 Times New Roman, un rând distanță, justified

CIVIS Program

 

CIVIS Program: Junior Fellows at the Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen
Deadline: 30 September 2020

The Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen, invites doctoral students of all CIVIS-Universities to become Junior Fellows in Intercultural Studies for the academic year of 2020/21 and pursue a program collaboratively organized by the Universities of Athens, Bucharest and Tübingen. Application is open to doctoral students in philosophy, literature, cultural studies, sociology, political sciences and neighboring subjects.

Topic 2020/21: Belonging – the meaning of a fundamental structure of the human being in the 21st century.
The program starts October 2020 and runs through July 2021. All costs will be covered by CIVIS (except travel expenses and accommodation for participation in additional workshops organized by CIIS Senior Fellows).
More detalis here
CIVIS Program: Junior Fellows at the Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen
Deadline: 30 September 2020

The Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen, invites doctoral students of all CIVIS-Universities to become Junior Fellows in Intercultural Studies for the academic year of 2020/21 and pursue a program collaboratively organized by the Universities of Athens, Bucharest and Tübingen. Application is open to doctoral students in philosophy, literature, cultural studies, sociology, political sciences and neighboring subjects.

Topic 2020/21: Belonging – the meaning of a fundamental structure of the human being in the 21st century.
The program starts October 2020 and runs through July 2021. All costs will be covered by CIVIS (except travel expenses and accommodation for participation in additional workshops organized by CIIS Senior Fellows).
More detalis here

CIVIS Program: Junior Fellows at the Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen

Recomandări privind continuarea activității în perioada suspendării cursurilor

  • Tezele de doctorat și de abilitare deja planificate vor fi susținute la data planificată, fără public, deci doar în prezența candidatului și a membrilor comisiei. În cazul în care – din diverse motive – comisiile nu se pot întruni reglementar, se va proceda la re-planificare, preferabil nu înainte de 20 aprilie.
  • Nu se vor planifica noi susțineri de teze în perioada 17 martie – 20 aprilie 2020.
  • Pre-susținerile planificate se vor efectua la data stabilită, astfel încât să se evite depășirea termenului de 30 de zile de la data efectuării controlului electronic al tezei de doctorat. Procedura permite ca membrii comisiei de îndrumare să trimită avizele lor prin e-mail.
  • Susținerile de rapoarte de cercetare vor fi preferabil (re)planificate după încetarea suspendării cursurilor universitare.
  • Activitatea curentă de coordonare și îndrumare a doctoranzilor se va desfășura online.

CONFERINȚA „DIRECȚII ÎN CRITICA ȘI ISTORIA LITERARĂ CONTEMPORANĂ”

Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Muzeul Național al Literaturii Române, Fundația Națională pentru Știință și Artă și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării vă invită să participați, în zilele de 30-31 ianuarie 2020, la Conferința aniversară cu titlul Direcții în critica și istoria literară contemporană, eveniment dedicat împlinirii a 70 de ani de existență a Institutului „G. Călinescu”. Participă specialiști din România și Republica Moldova.

Programul conferinței poate fi consultat AICI