Recomandări privind continuarea activității în perioada suspendării cursurilor

  • Tezele de doctorat și de abilitare deja planificate vor fi susținute la data planificată, fără public, deci doar în prezența candidatului și a membrilor comisiei. În cazul în care – din diverse motive – comisiile nu se pot întruni reglementar, se va proceda la re-planificare, preferabil nu înainte de 20 aprilie.
  • Nu se vor planifica noi susțineri de teze în perioada 17 martie – 20 aprilie 2020.
  • Pre-susținerile planificate se vor efectua la data stabilită, astfel încât să se evite depășirea termenului de 30 de zile de la data efectuării controlului electronic al tezei de doctorat. Procedura permite ca membrii comisiei de îndrumare să trimită avizele lor prin e-mail.
  • Susținerile de rapoarte de cercetare vor fi preferabil (re)planificate după încetarea suspendării cursurilor universitare.
  • Activitatea curentă de coordonare și îndrumare a doctoranzilor se va desfășura online.