La adresa următoare se găsesc Metodologia privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților doctoranzi și documentele aferente: modelul de Cerere de deplasare și modelele de Note de Fundamentare corespunzătoare diferitelor tipuri de sprijin: