Contact

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

str. Pitar Moş nr. 7-13 (etaj 2)

cod 010451, sector 1, Bucureşti

secr. Cristina Grigoraș