Regulamente

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la Şcoala Doctorală „Limbi şi Identităţi Culturale” poate fi consultată AICI.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor de doctorat poate fi consultat AICI.

Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București poate fi consultat AICI.

Etapele privind depunerea și susținerea tezei de doctorat pot fi consultate AICI.

Procedură finalizare doctorat – anexele 5,9, 10 și 11 pot fi consultate AICI.

Alte tipizate:

  • Contract buget (cu bursă) AICI;
  • Contract buget (fără bursă) AICI;
  • Contract taxă AICI;
  • Fișă de înscriere anuală AICI;
  • Raport lunar AICI;
  • Planul de pregătire individuală AICI.