Conducători de doctorat

Titulari

 1. Prof. dr Andrei AVRAM – andrei.avram@lls.unibuc.ro
  (i) fonologie; (ii) pidginuri şi creole; (iii) contacte lingvistice

 

 1. Prof. dr Larisa AVRAM – larisa.avram@lls.unibuc.ro
  (i) achiziţia limbii (în context monolingv şi bilingv); (ii) sintaxă; (iii) timp, aspect, modalitate

 

 1. Prof. dr habil. Sonia BERBINSKI – soniaberbinski@yahoo.com
 2. (i) lingvistică franceză; (ii) lingvistică comparată (limbi romanice, în special franceză, română, spaniolă, italiană); (iii) semantică lexicală şi discursivă; (iii) analiza discursului; (iv) fonetică; (v) frazeologie franceză şi comparată; (vi) pragmatică; (vii) traductologie; (viii) limbaje de specialitate; (ix) didactica limbilor (franceză, română).

   

  1. Prof. dr habil. Ioana COSTA – ioana.costa@lls.unibuc.ro
   (i) filologie clasică; (ii) lingvistică comparată indo-europeană; (iii) biblistică; (iv) studii cantemiriene
 1. Prof. dr habil. Mihaela Tănase-Dogaru – mihaela.dogaru@gmail.com
 2. (i) sintaxa frazei; (ii) sintaxa grupului nominal și al determinantului; (iii) morfologie derivațională

   

  1. Prof. dr habil. Alina-Mihaela TIGĂU – alina_mihaela_tigau@yahoo.com
  2. (i) sintaxă; (ii) semantică formală

    

   1. Prof. dr habil. Ruxandra VIŞAN – ruxandra.visan@lls.unibuc.ro
   2. (i) istoria limbii engleze; (ii) lingvistica istorică; (iii) lexicografie; (iv) sociolingvistică; (v) teoria traducerii; (vi) analiza de discurs

     

    1. Prof. dr ZSIGMOND Gyözö – gyozo.zsigmond@lls.unibuc.ro
     (i) etnografie şi folclor maghiar; (ii) onomastică maghiară

     

    Professores emeriti

     

    1. Prof. dr em. Florica BECHET – florica.bechet@lls.unibuc.ro
     (i) filologie clasică; (ii) lingvistica comparată a limbilor clasice (latină și greacă veche) și contrastivă (latină / greacă veche și limbi romanice / neogreacă) – fonetică, morfologie, sintaxă, lexicologie; (iii) mitologie și folclor; (iv) biblistică; (v) literatură latină și elină

     

    1. Prof. dr em. Alexandra CORNILESCU – alexandracornilescu@yahoo.com
    2. (i) lingvistică; (ii) sintaxă; (iii) semantică formală

      

     1. Prof. dr habil. em. Dan DOBRE – dan.dobre@lls.unibuc.ro
      (i) semantică; (ii) pragmatică; (iii) texte de presă sau literare din perspectivă semantică sau pragmatică; (iv) traductologie
     2.  

      1. Prof. dr habil. em. Gheorghe GRIGORE –  george.grigore@lls.unibuc.ro
       (i) lingvistică generală; (ii) traductologie; (iii) didactica limbii arabe; (iv) dialectologie arabă (zona mesopotamiană); fonetică, morfologie, sintaxă (araba clasică)

       

      1. Prof. dr em. Daniela IONESCU – daniela.ionescu@lls.unibuc.ro
       (i) studii comparate de traducere (traductologie comparata); (ii) pragmatică; (iii) teoria analizei de discurs; (iv) studii contrastive de sintaxă și semantică lexicală

       

      1. Prof. dr em. Ioan LĂZĂRESCU – ioan.lazarescu@lls.unibuc.ro
       (i) lingvistică contrastivă şi comparată; (ii) lingvistică variaţională; (iii) lexicologie şi lexicografie generală şi specială; (iv) morfologie şi sintaxă; (v) pragmatică; (vi) didactica limbilor străine

       

      1. Prof. dr em. Coman LUPU – coman.lupu@lls.unibuc.ro
       (i) variația lingvistică; (ii) gramatică (fonetică, morfosintaxă); (iii) lexicologie; (iv) terminologie; (v) traductologie
      Membri de onoare
        

       1. Prof. dr em. Anca COSĂCEANU – anca.cosaceanu@lls.unibuc.ro
        (i) lingvistică franceză; (ii) lingvistică comparată franco-română; (iii) didactica limbii franceze; (iv) semantică cognitivă (aplicații la studiul metaforei conceptuale); (v) frazeologie franceză și franco-română
       2.  

        1. Prof. dr em. Alexandra CUNIȚĂ – alexandra.cunita@lls.unibuc.ro
         (i) sintaxa şi lexicologia limbii franceze; (ii) analiza discursului; (iii) analiza contrastivă; (iv) teoria traducerii (traductologia); (v) didactica limbilor străine
        2.  

         1. Prof. dr em. Sanda RÎPEANU – ripeanus@gmail.com
          (i) lingvistică romanică; (ii) lingvistică cognitivă; (iii) semantică lexicală; (iv) lingvistică contrastivă; (v) semantică cognitivă; (vi) lexicologie; (vii) metaforologie

          

         Fișele de autoevaluare ale conducătorilor de doctorat pot fi consultate AICI.