Prezentare

Şcoala Doctorală Limbi și Identități Culturale (SDLIC) îşi reuneşte preocupările de studiu şi cercetare sub această titulatură pentru a marca principalele domenii ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, în cadrul căreia se predau cursuri despre limbile, literaturile şi identitatea culturală ale unor comunităţi umane din diferite arii. În mod firesc, şcoala noastră doctorală are în vedere, în mod special, doctoratele interdisciplinare, cu teme complexe, fapt care îi asigură doctorandului un avantaj competitiv. Interdisciplinaritatea este principala trăsătură a stadiului actual al studiilor socio-umane şi se constituie într-un puternic argument în favoarea abordărilor inter- și trans-disciplinare.

Şcoala doctorală Limbi și Identități Culturale din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine oferă un program doctoral adresat studenților care au absolvit un program masteral la orice facultate de științe socio-umane din România, Uniunea Europeană, Elveția sau din orice altă regiune în care vor fi urmat acest program recunoscut instituțional. Cadrele didactice care susțin cursuri în cadrul acestui program doctoral au în vedere cele mai moderne teorii și tendințe din domeniile de care se ocupă, plecând de la temele tezelor de doctorat din fiecare an, precum și teorii valoroase mai vechi, care le pot fi de folos doctoranzilor. Nu de puține ori, se realizează o strânsă colaborare între doctoranzi cu teme asemănătoare sau care lucrează cu aceleași teorii lingvistice și, bineînțeles, între conducătorii de doctorat ai acestora. În acest fel, lucrările câștigă în complexitate şi în gradul de interdisciplinaritate, iar bibliografia este considerabil îmbogățită. Totodată, se rezolvă diversele divergențe existente între cele mai importante școli de lingvistică. Pe lângă abordarea modernă a unor probleme, mai ales de morfosintaxă, multe lucrări se axează pe analiza de corpus, ele furnizând, în urma publicării, instrumente de lucru utile nu numai viitorilor doctoranzi. Nu în ultimul rând, unii dintre doctoranzii acestei școli lucrează cu manuscrise, comparând variante, propunând steme, comentând lucrări puțin sau chiar deloc studiate, editate, traduse. Nu o dată, doctoranzii noștri au avut șansa să descopere noi (fragmente de) manuscrise, aducând astfel o contribuție deosebită într-un întreg domeniu. La fel de importante sunt lucrările care se ocupă de enclave dialectale, idiomuri pe cale de dispariție, pentru care acestea ar putea rămâne cândva singura mărturie științifică.

Școala oferă un program de 3 ani, după cum urmează.
Anul I: cursuri predate, preponderent, de conducători de doctorat, axate pe (1) diacronie și tipologie, (2) morfosintaxă și (3) teorie și metodă în pragmatică și semantică (examen la sfârșitul primului semestru, proiect final şi raport de progres la sfârșitul celui de-al doilea, susținut în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare).
Anul al II-lea: cercetare individuală (2 rapoarte de cercetare și un raport de progres susținute în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare).
Anul al III-lea: cercetare individuală (1 raport de cercetare și un raport de progres susținute în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); elaborarea tezei de doctorat (în general, în limba internațională la care se referă tema acesteia) și prezentarea ei în fața comisiei de îndrumare.

Susținerea publică a tezei are loc după parcurgerea întregului ciclu doctoral și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de regulament. Acest ciclu poate fi întrerupt, deci extins, pe baza unor motive temeinice, cu 12-24 luni, cu acordul Senatului Universității. Studenții-doctoranzi pot beneficia și de o perioadă de grație de 24 de luni, fără plată (doar în condiţiile îndeplinirii integrale a îndatoririlor ce ţin de parcursul doctoral: examene, proiect final, rapoarte ştiinţifice, rapoarte de progres).

Studenţii-doctoranzi sunt încurajați, de-a lungul întregului stagiu doctoral, să participe la manifestări științifice naționale/internaționale, având obligația să publice cel puțin 2 articole de specialitate. Școala doctorală organizează ea însăși sesiuni științifice ale doctoranzilor, lucrările prezentate fiind publicate în volume speciale.