Studii doctorale

Susținerile și presusținerile tezelor de doctorat sunt anunțate AICI.

Lista studenților-doctoranzi poate fi consultată AICI.

Lista titlurilor de doctor din perioada 2015-2023 poate fi consultată AICI.

Programul de studii poate fi consultat AICI.

Planurile de învățământ pot fi consultate AICI.

Orarul poate fi consultat AICI.

Oferta de studii universitare avansate pentru studenții-doctoranzi înmatriculaţi la 02.10.2023, discipline dedicate competenţelor transversale, anul universitar 2023/2024, semestrul I poate fi consultată AICI. Doritorii sunt rugați să ia legătura cu secretarul de an.

Fișele disciplinelor pot fi consultate AICI.

Programele analitice pot fi consultate AICI.

Ordinul Ministerului Educației Naționale privind Standardele naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor, OMEN nr.5110/2018, poate fi consultat AICI.

Criteriile minimale pentru tezele de doctorat în domeniul Filologie pot fi consultate AICI