Studii doctorale

Susținerile și presusținerile tezelor de doctorat sunt anunțate AICI.

Lista studenților-doctoranzi poate fi consultată AICI.

Programul de studii poate fi consultat AICI.

Planul de învățământ 2018-2021 poate fi consultat AICI.

Orarul pentru anul universitar 2019-2020 poate fi consultat AICI.

Fișele disciplinelor pot fi consultate AICI.

Programele analitice pot fi consultate AICI.

Share This