ORAR 2023-2024

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

ORAR 2023-2024

Sala 322 (Edgar Quinet, et. 3)

Teorie şi practică în diacronie şi tipologie (DiaTip):                     24 ore curs

Teorie şi practică în morfosintaxă (MorSin):                                24 ore curs

Teorie şi practică în pragmatică şi semantică (PraSem):             24 ore curs

DATA ORELE Profesor Modul Teme
11 noi. 10-16 Prof. dr habil. Ioana Costa DiaTip

 

MorSin

1. Lingvistică comparată indo-europeană: legi fonetice

2. Negaţia: perspectiva indo-europeană

1. Acordul

18 noi. 10-16 Prof. dr habil. Mihaela Tănase-Dogaru MorSin 1. Noţiuni de sintaxă. Subcategorizarea şi selecţia. Lexiconul.

2. Teoria X-Bar. Categoriile lexicale.

3. Categoriile funcţionale şi lexicale. Propoziţia ca structură endocentrică. Proiecţia extinsă.

25 noi. 10-16 Prof. dr em. Daniela Ionescu PraSem 1-2. „Gramatica” Traducerii – Procedeee de transfer cognitiv, lingvistic si cultural

3. Retraducerea ca demers metalingvistic – aplicatie pe un text literar

 

9 dec. 10-16 Prof. dr em. Coman Lupu

 

DiaTip 1. Sincronie și diacronie

2. Împrumutul lingvistic

3. Neologism și neologie. Neologism vs cultism.  Cultismele în limbile romanice

16 dec. 10-16 Prof. dr habil. Mihaela Tănase-Dogaru

 

MorSin Morfo-sintaxa grupului nominal

1. Categoria definitudinii

2. Categoria cazului

3. Trăsături phi: număr, gen, persoană

13 ian. 10-16 Prof. dr Andrei Avram DiaTip 1. Tipologie sintactică, morfologică, fononologică, lexicală

2. Universaliile lingvistice. Gramaticalizare

3. Contacte lingvistice

20 ian. 10-16 Prof. dr em. Alexandra Cornilescu PraSem  1-3 Teoria Reprezentării Discursului
27 ian. 10-16 Prof. dr habil. Ruxandra Vișan DiaTip 1. Repere și etichete în istoria lexicografiei: dicționar general, monolingv/bilingv, crowdsourcing, noile dicționare digitale

2. Etichete în istoria lingvisticii: prescriptivism/ descriptivism

3. Noțiuni fundamentale în sociolingvistica istorică:

Standardizare şi ideologie lingvistică

3 feb. 10-16 Prof. dr habil George Grigore DiaTip

MorSin

 

1.Tipologie sociolingvistică. Periferii lingvistice.

1. Modificări  în morfologia varietăților periferice

2. Modificări în sintaxa varietăților periferice

10 feb. 10-16 Prof. dr Larisa Avram MorSin 1. Structura grupului verbal (argument intern, argument extern, adjunct, roluri tematice)

2.  Sintaxa predicatelor cu un argument. Ipoteza inacuzativității.

3. Diagnostice ale inacuzativității.

 

24 feb. 10-16 Prof. dr habil. em. Dan Dobre PraSem 1. Nivele de analiză a discursului I

2. Nivele de analiză a discursului II

3. Argumentarea

2 mar.  10-16 Prof. dr. habil. Sonia Berbinski PraSem 1. Dinamica sensului – între imanență și construcție dinamică a sensului

2. Relații semantice – perspective de analiză

3. Regularități și aproximări ale sensului